Zakres usług

Oferujemy prowadzenie:
• ksiąg handlowych czyli tzw. księgowości pełnej,
• podatkowej księgi przychodów i rozchodów inaczej księgowości uproszczonej,
• ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych,
• sporządzanie deklaracji podatkowych i ZUS,
• ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych,
• ewidencji wyposażenia.

Proponujemy także:
•opracowywanie regulaminów wewnętrznych,
•sporządzanie sprawozdań finansowych
•analizy ekonomiczno-finansowe.
•zwrot podatku z pracy za granicą
•zwrot podatku VAT z zagranicy
•doradztwo dla firm w Niemczech
•świadczenia rodzinne

Jakie są zalety powierzenia nam spraw finansowo-księgowych?
Jest ich kilka. Najważniejsze to:
• pełna odpowiedzialność za prowadzenie rozliczeń podatkowo-finansowych,
• niższe koszty w porównaniu do kosztów zatrudnienia księgowego na etacie,
• bezpieczeństwo rozliczeń publicznoprawnych czego gwarantem jest polisa ubezpieczeniowa OC,
• oszczędności na literaturze fachowej czy szkoleniach,
• więcej czasu można poświęcić własnej firmie zamiast ślęczyć nad „papierami”,
• w każdej chwili Klient może liczyć na naszą pomoc w zakresie spraw umową zawartych.


Żywimy nadzieję, że przedstawione tutaj propozycje zainteresują Państwa.
Gwarantujemy rzetelność i odpowiedzialność w prowadzeniu spraw każdego Klienta.