Oferta cenowa

Ceny naszych usług zależą od wielu czynników, między innymi od:

• rodzaju ewidencji księgowych i formy opodatkowania,
• ilości dokumentów księgowych,
• ilości pracowników i zleceniobiorców,
• rodzaju i specyfiki działalności firmy.

Ceny ustalamy indywidualnie z Klientem w formie negocjacji.


Ceny usług podstawowych:

Za prowadzenie :
• księgi handlowej wraz z dokumentacją do 50 dokumentów w miesiącu pobieramy od 600,00 złotych netto miesięcznie,
• podatkowej księgi przychodów i rozchodów wraz z pełną dokumentacją do 25 dokumentów w miesiącu pobieramy od 100,00 złotych netto miesięcznie, za każdy nastęny wpis powyżej 25 dokumentów pobieramy 1,50 zł,
• ewidencji ryczałtu wraz z pełną dokumentacją do 25 dokumentów w miesiącu pobieramy od 80,00 złotych netto miesięcznie.

Szczegółowy zakres obowiązków i uzgodnień stron, będzie uregulowany w indywidualnie zawartych umowach.

Ceny usług dodatkowych:

W ramach usług dodatkowych wykonujemy:
• analizy ekonomiczno-finansowe,
• opracowanie planu kont,
• ocenę organizacji systemu rachunkowości,
• pomoc w zorganizowaniu księgowości,
• sporządzanie zeznań rocznych.

Ceny za te usługi każdorazowo określone zostaną dodatkowymi umowami.

Jeżeli życzą sobie Państwo dokładnej kalkulacji cenowej to prosimy
o kontakt telefoniczny lub za pomocą poczty elektronicznej ryszard@senior-rachunki.pl